Kurzy pro veřejnost

Nabízíme kurzy pro všechny věkové kategorie se zaměřením na klasické výtvarné obory vedené pedagogy, pedagožkami a absolventy, absolventkami AVU.

CŽV - Inovativní metody snímání nepůvodních vrstev na uměleckých dílech

Podmínkou je platné Povolení k restaurování kulturních památek
Kurz je zaměřen na rekvalifikaci a rozšíření znalostí o nejnovější informace v oblasti snímání nepůvodních vrstev z povrchu malířských výtvarných děl v rámci restaurátorského zásahu. Kurz se zaměří především na použití rozpouštědlových gelů (SSG), přímých zahušťovadel a pevných gelů.

Více o kurzu

Kurz je již plný, včetně náhradníků. Budeme se na vás těšit příště.

CŽV - Základy restaurování uměleckých děl

18 let
Kurz zaměřený na získání znalostí v oblasti restaurování určený pro specialisty pracující s movitými a nemovitými památkami, má přispět k získání a rozvinutí přehledu o dané oblasti a poskytne účastníkům hlubší a objektivnější vhled do postupů konzervace, restaurování a péče o kulturní dědictví.

Více o kurzu

Kurz je již plný, včetně náhradníků. Budeme se na vás těšit příště.

Grafické techniky - Skrze plochu do hloubky

15 let - neomezeně
Během tohoto kurzu si vyzkoušíme možnosti přenosu fotografické předlohy skrze sítotisk na hlubotiskovou matrici a její následný tisk. Vysvětlíme si vše, jak postup při sítotisku, tak i leptání a následný tisk z hloubky.

Více o kurzu

Večerní kreslení

15 let - neomezeně
Kresba figury podle živého modelu.

Více o kurzu

Kurz je již plný, včetně náhradníků. Budeme se na vás těšit příště.