Kurzy pro veřejnost

Nabízíme kurzy pro všechny věkové kategorie se zaměřením na klasické výtvarné obory vedené pedagogy, pedagožkami a absolventy, absolventkami AVU.

CŽV - Restaurování plátěné podložky obrazů - se zaměřením na konsolidaci a nažehlování

Podmínkou je platné Povolení k restaurování kulturních památek
Kurz je zaměřen na rekvalifikaci a rozšíření nových odborných znalostí spojených s vývojem v oblasti restaurování plátěné podložky obrazů. Je určen pro kvalifikované restaurátory a restaurátorky z praxe. Kurz se soustřeďuje především na v ČR alternativní, ale i tradiční, metody konsolidace a nažehl

Více o kurzu

Kurz je již plný, včetně náhradníků. Budeme se na vás těšit příště.

Večerní kreslení

15 let - neomezeně
Kresba figury podle živého modelu má na AVU dlouhou tradici. Posluchačky a posluchači večerního kreslení se zdokonalují v kresbě figury z hlediska proporcí, perspektivy, stavby, kompozice, objemů a výrazu.

Více o kurzu

Kurz je již plný, včetně náhradníků. Budeme se na vás těšit příště.

Workshop Inspirace
z umělecké praxe
s Richardem Loskotem pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a ZUŠ vyučující umění a výtvarnou výchovu. 11. 3. 2024

Akademie výtvarných umění v Praze nabízí workshop s umělcem Richardem Loskotem. Celodenní workshop se uskuteční v rámci projektu Inspirace z umělecké praxe, jehož cílem je předat vyučujícím ze základních, středních a základních uměleckých škol inspiraci pro inovativní pojetí tvůrčích aktivit s žáky a pro začlenění současného umění do výuky.

Více o kurzu

Workshop Inspirace
z umělecké praxe
s Katarínou Hládekovou pro vyučující umění a výtvarné výchovy ze ZŠ, SŠ a ZUŠ

Akademie výtvarných umění v Praze nabízí workshop s umělkyní a vysokoškolskou pedagožkou Katarínou Hládekovou. Celodenní workshop se uskuteční v rámci projektu Inspirace z umělecké praxe, jehož cílem je předat vyučujícím ze základních, středních a základních uměleckých škol inspiraci pro inovativní pojetí tvůrčích aktivit s žáky a inspiraci pro začlenění současného umění do výuky.

Více o kurzu